Προσωρινά Απότελέσματα Δράσης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

05/04/2024 - 10:27 -- Department of F...
Ημ/νία:
05/04/2024
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Προσωρινά Απότελέσματα Δράσης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Προκηρύξεις Θέσεων

Απόφαση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Δράσης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας για το θερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

05/04/2024 - 10:27