1η πρόοδος του Εργαστηρίου του Μαθήματος «ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ»

05/04/2024 - 10:06 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
05/04/2024
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
1η πρόοδος του Εργαστηρίου του Μαθήματος «ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ»
Προπτυχιακές Σπουδές
05/04/2024 - 10:06