ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

02/04/2024 - 07:24 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
02/04/2024
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας κάτω των ορίων  για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο:

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

02/04/2024 - 07:24