Δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

29/03/2024 - 13:05 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
29/03/2024
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Προκηρύξεις Θέσεων

Έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση με επιλογή της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, επί θητεία, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει 10 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00.

29/03/2024 - 13:05