ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.

15/03/2024 - 08:23 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
15/03/2024
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.
Προκηρύξεις Θέσεων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.

15/03/2024 - 08:23