ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΔΑ, Β, ΕΦΠ ΚΑΙ ΑΦΠ&ΓΜ

14/03/2024 - 13:28 -- Anastasia Mihou
Ημ/νία:
14/03/2024
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Θέμα:
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΔΑ, Β, ΕΦΠ ΚΑΙ ΑΦΠ&ΓΜ
14/03/2024 - 13:28