Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π.

22/02/2024 - 15:35 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
22/02/2024
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π.
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

Συνημμένα: 
22/02/2024 - 15:35