Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

22/02/2024 - 09:01 -- Anastasia Vatousiadi
Ημ/νία:
22/02/2024
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Θέμα:
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές Ενισχύσεις
22/02/2024 - 09:01