Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2024 - ΘΕΩΡΙΑ "Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία" (1135)

17/02/2024 - 18:34 -- Eleni Panou
Ημ/νία:
17/02/2024
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2024 - ΘΕΩΡΙΑ "Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία" (1135)
Προπτυχιακές Σπουδές

Εξέταση Θεωρίας του μαθήματος «Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία (κωδ. 1135) - Φεβρουάριος 2024

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση  της  Θεωρίας του μαθήματος «Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία» (κωδ. 1135) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 στις 19:00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «Εξετάσεις Φεβρουαρίου2024 – ΘΕΩΡΙΑ “Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία”(1135)».

Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής με μοναδική απάντηση.  Υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Δύο λάθος απαντήσεις θα αφαιρούν μία σωστή απάντηση.  Οι αναπάντητες ερωτήσεις δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 15 λεπτά.

Το μάθημα για τις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει ορατό στους εξεταζόμενους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS και λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εγγραφή των φοιτητών στις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει από τους διδάσκοντες βάσει της κατάστασης εξετάσεων που έχει αναρτηθεί από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης στο E-student. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν ατομικά αιτήματα εγγραφής στους διδάσκοντες.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος, το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου/ας φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στους διδάσκοντες (nick_kaval@aua.gr) εντός 2 ωρών από τη λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «Εξέταση θεωρίας μαθήματος με κωδ. 1135)» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση στη θεωρία λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ. και θα συμμετάσχω σε προφορική διαδικασία εξέτασης, η οποία θα οριστεί προσεχώς.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να εγγραφούν στην πλατφόρμα MS Teams στην ομάδα «Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία (1135)_Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2024». Θα πρέπει να συνδεθείτε με την πλατφόρμα στις 18:40.

 O κωδικός είναι

51b887i

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην εξέταση να μην δημιουργούν κανάλια σύσκεψης. Η σύσκεψη θα δημιουργηθεί από τους διδάσκοντες και σε αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, όλοι οι φοιτητές/τριες πρέπει να διαβάσουν τις οδηγίες συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως τελική εξέταση του μαθήματος ΠΡΙΝ την ημερομηνία της τελικής εξέτασης, ώστε να προβούν στις απαραίτητες από πλευράς τους ενέργειες.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 610/31.01.2024 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκ του Εργαστηρίου

17/02/2024 - 18:34