Εξέταση εργαστηρίου μαθήματος με κωδ. 3695

12/02/2024 - 14:15 -- Eleni Panou
Ημ/νία:
12/02/2024
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Θέμα:
Εξέταση εργαστηρίου μαθήματος με κωδ. 3695
Προπτυχιακές Σπουδές

Εξέταση Εργαστηρίου των μαθημάτων "Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία" (κωδ. 3695), «Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία» (κωδ. 5504), «Γενική & Συστηματική  Γεωργική Ζωολογία και Γεωργική Εντομολογία» (κωδ. 2815) και «Γενική Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία» (κωδ. 3030) - Ιανουάριος 2024

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση  του  Εργαστηρίου των μαθημάτων

  • «Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία» (κωδ. 3695),
  • «Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία» (κωδ. 5504),
  • «Γενική & Συστηματική  Γεωργική Ζωολογία και Γεωργική Εντομολογία» (κωδ. 2815)
  • «Γενική Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία» (κωδ. 3030)

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 με ώρα έναρξης 09:00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Ιανουάριος 2024_Εξέταση Εργαστηρίου του μαθήματος με κωδικό 3695 «Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία»”.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής με μοναδική απάντηση.  Υπάρχει αρνητική βαθμολογία.  Δύο λάθος απαντήσεις θα αφαιρούν μία σωστή απάντηση.  Οι αναπάντητες ερωτήσεις δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 15 λεπτά.

Οι φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς από άποψη απουσιών τα εργαστήρια δεν μπορούν να εξεταστούν. Στην περίπτωση που συμμετάσχουν στην εξέταση χωρίς να το έχουν εκπληρώσει τις δια ζώσης παρακολουθήσεις και ο βαθμός τους είναι προβιβάσιμος ΔΕΝ θα αποσταλεί στη μηχανοργάνωση ούτε και θα «κρατηθεί».

Το μάθημα για τις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει ορατό στους εξεταζόμενους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS και λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εγγραφή των φοιτητών στις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει από τους διδάσκοντες βάσει της κατάστασης εξετάσεων που έχει αναρτηθεί από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης στο E-student. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν ατομικά αιτήματα εγγραφής στους διδάσκοντες.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος, το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου/ας φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στους διδάσκοντες (chrischal@aua.gr) αμέσως μετά την λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «Εξέταση εργαστηρίου μαθήματος με κωδ. ……» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση στο εργαστήριο λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση και θα συμμετάσχω σε προφορική εξέταση, η οποία θα οριστεί προσεχώς», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να εγγραφούν στην πλατφόρμα MS Teams στην ομάδα «3695_Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_Ιανουάριος 2024». Θα πρέπει να συνδεθείτε με την πλατφόρμα στις 08:40.

 O κωδικός είναι

hvbratk

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην εξέταση να μην δημιουργούν κανάλια σύσκεψης. Η σύσκεψη θα δημιουργηθεί από τους διδάσκοντες και σε αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, όλοι οι φοιτητές/τριες πρέπει να διαβάσουν τις οδηγίες συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως τελική εξέταση του μαθήματος ΠΡΙΝ την ημερομηνία της τελικής εξέτασης, ώστε να προβούν στις απαραίτητες από πλευράς τους ενέργειες.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 610/31.01.2024 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκ του Εργαστηρίου

12/02/2024 - 14:15