Εξετάσεις θεωρίας μαθήματος με κωδικό 2815 και 3030

12/02/2024 - 13:49 -- Eleni Panou
Ημ/νία:
12/02/2024
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις θεωρίας μαθήματος με κωδικό 2815 και 3030
Προπτυχιακές Σπουδές

Εξέταση Θεωρίας των μαθημάτων "Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία" (κωδ. 3695), «Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία» (κωδ. 5504), «Γενική & Συστηματική  Γεωργική Ζωολογία και Γεωργική Εντομολογία» (κωδ. 2815) και «Γενική Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία» (κωδ. 3030) - Ιανουάριος 2024

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση  της  Θεωρίας των μαθημάτων

  • «Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία» (κωδ. 3695),
  • «Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία» (κωδ. 5504),
  • «Γενική & Συστηματική  Γεωργική Ζωολογία και Γεωργική Εντομολογία» (κωδ. 2815)
  • «Γενική Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία» (κωδ. 3030)

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 με ώρα έναρξης 08:00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Ιανουάριος 2024_Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ του μαθήματος με κωδικό 3695 «Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία»”.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής με μοναδική απάντηση.  Υπάρχει αρνητική βαθμολογία.  Δύο λάθος απαντήσεις θα αφαιρούν μία σωστή απάντηση.  Οι αναπάντητες ερωτήσεις δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 25 λεπτά.

Το μάθημα για τις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει ορατό στους εξεταζόμενους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS και λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εγγραφή των φοιτητών στις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει από τους διδάσκοντες βάσει της κατάστασης εξετάσεων που έχει αναρτηθεί από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης στο E-student. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν ατομικά αιτήματα εγγραφής στους διδάσκοντες.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος, το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου/ας φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στους διδάσκοντες (gkoliop@aua.gr) αμέσως μετά την λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «Εξέταση θεωρίας μαθήματος με κωδ. ……» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση στη θεωρία λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση και θα συμμετάσχω σε προφορική εξέταση, η οποία θα οριστεί προσεχώς», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να εγγραφούν στην πλατφόρμα MS Teams στην ομάδα «3695_Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ_Ιανουάριος 2024». Θα πρέπει να συνδεθείτε με την πλατφόρμα στις 07:40.

 O κωδικός είναι

6anjodp

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην εξέταση να μην δημιουργούν κανάλια σύσκεψης. Η σύσκεψη θα δημιουργηθεί από τους διδάσκοντες και σε αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, όλοι οι φοιτητές/τριες πρέπει να διαβάσουν τις οδηγίες συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως τελική εξέταση του μαθήματος ΠΡΙΝ την ημερομηνία της τελικής εξέτασης, ώστε να προβούν στις απαραίτητες από πλευράς τους ενέργειες.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 610/31.01.2024 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκ του Εργαστηρίου

12/02/2024 - 13:49