Εξ’ αποστάσεως εξετάσεις του μαθήματος ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (1195), ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ιανουάριος 2024

10/02/2024 - 20:14 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
10/02/2024
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Εξ’ αποστάσεως εξετάσεις του μαθήματος ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (1195), ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ιανουάριος 2024
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος Ιολογία Φυτών (1195) θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 8.00-9.15, μέσω της πλατφόρμας Open Eclass, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Εξετάσεις Θεωρίας μαθήματος "Ιολογία Φυτών" (1195)_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024”.

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το Εργαστήριο του μαθήματος Ιολογία Φυτών (1195) θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9.15-10.00, μέσω της πλατφόρμας Open Eclass, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Εξετάσεις Εργαστηρίου μαθήματος "Ιολογία Φυτών" (1195)_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024”.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Λεπτομέρειες για τις παραπάνω εξετάσεις αναφέρονται στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο e-student.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 610/31.01.2024 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10/02/2024 - 20:14