Εξέταση Μαθημάτων: • "Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)" με κωδικό 244 • “Ανθοκομία Ι" με κωδικό 1450 • "Στοιχεία Ανθοκομίας" με κωδικό 91

10/02/2024 - 11:47 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
10/02/2024
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Εξέταση Μαθημάτων: • "Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)" με κωδικό 244 • “Ανθοκομία Ι" με κωδικό 1450 • "Στοιχεία Ανθοκομίας" με κωδικό 91
Προπτυχιακές Σπουδές

Οδηγίες για τις προσεχείς εξετάσεις εξ΄αποστάσεως σε: 

•    "Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)"  (244)

•    “Ανθοκομία Ι" (1450)

•    "Στοιχεία Ανθοκομίας" (91)

 

10/02/2024 - 11:47