Εξεταστική Ιανουαρίου 2024-Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ (914)

10/02/2024 - 07:23 -- Georgios Papado...
Ημ/νία:
10/02/2024
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Εξεταστική Ιανουαρίου 2024-Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ (914)
Προπτυχιακές Σπουδές

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες

Η βαθμολογία Εξεταστικής Ιανουαρίου 2024 στο μάθημα «Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ (914)», με βάση τις «απαλλακτικές» εργασίες που παραδόθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων, έχει αναρτηθεί (προσωρινά) στο estudent.

Επειδή το τελευταίο μάθημα (λόγω κατάληψης) δεν έγινε, η συζήτηση/διόρθωση επί της τελευταίας εργασίας καθώς και διευκρινίσεις επί της βαθμολογίας, θα γίνουν τη Δευτέρα 19/02, 4:00-5:00 μ.μ, μέσω του MsTeams, στην ομάδα

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (914)-Τμήματα ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΕΤΔΑ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 24»

με κωδικό σύνδεσης x51v5i4.

Όσοι φοιτητές δεν παρέδωσαν εργασίες, και επιθυμούν να εξετασθούν γραπτά, μπορούν να εξετασθούν ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ τη Δευτέρα 19/02, 5:00-6:00μ.μ. Στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο estudent υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες.

Ο Διδάσκων

Γ. Κ. Παπαδόπουλος

10/02/2024 - 07:23