Πρόσκληση Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας τμήματος ΠΟΑ ΓΠΑ

07/02/2024 - 12:25 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
07/02/2024
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Πρόσκληση Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας τμήματος ΠΟΑ ΓΠΑ
Προκηρύξεις Θέσεων
Συνημμένα: 
07/02/2024 - 12:25