Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) - Ιανουάριος 2024 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

06/02/2024 - 00:28 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
06/02/2024
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) - Ιανουάριος 2024 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16.00-17.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «Εξετάσεις θεωρίας μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) - Ιανουάριος 2024».

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Λεπτομέρειες για τις παραπάνω εξετάσεις αναφέρονται στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο e-student.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 610/31.01.2024 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

06/02/2024 - 00:28