Εξέταση Μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς

05/02/2024 - 20:38 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
05/02/2024
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Μαθήματος της Γεωλογίας Τεταρτογενούς του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 ως εξής:

Το Εργαστήριο στις 10:00 μέσω της πλατφόρμας eclass και ταυτοποίησης μέσω MsTeams

Η Θεωρία ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας MsTEAMs από 11:00 έως 13:00 ως εξής:

Οι φοιτητές με επώνυμο από Α έως Λ  11:00 με 12:00

Οι φοιτητές με επώνυμο από Μ έως Ω  12:00 με 13:00.

Θα σταλούν επιπλέον πληροφορίες στους εξεταζόμενους μέσω του e-student.

05/02/2024 - 20:38