Εξέταση Μαθήματος Γεωλογία - Γεωμορφολογία κωδ 430

05/02/2024 - 20:16 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
05/02/2024
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Μαθήματος Γεωλογία - Γεωμορφολογία κωδ 430
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Μαθήματος Γεωλογία-Γεωμορφολογία (κωδ. 430) του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου ως εξής:

Το Εργαστήριο στις 16:00 μέσω της πλατφόρμας eclass με ταυτοποίηση μέσω της πλατφόρμας MsTeams

H Θεωρία ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας MsTEAMs από 17:00 έως 19:00 ως εξής:

Οι φοιτητές με επώνυμο από Α έως Λ  17:00 με 18:00

Οι φοιτητές με επώνυμο από Μ έως Ω  18:00 με 19:00.

Θα σταλούν επιπλέον πληροφορίες στους εξεταζόμενους μέσω του e-student.

05/02/2024 - 20:16