Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (55)_εξ αποστάσεως εξεταστική

03/02/2024 - 18:45 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
03/02/2024
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (55)_εξ αποστάσεως εξεταστική
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών» θα διεξαχθεί για όλους τους φοιτητές την Τρίτη 13/2/2024 και ώρα 8:00-10:00.

Η εξέταση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams και θα είναι γραπτή, με θέματα πολλαπλής επιλογής και χωρίς αρνητική βαθμολογία.

Παρακαλούνται όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση αυτή να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ_ΘΕΩΡΙΑ_......_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024» χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδικούς, ανάλογα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους.

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Α έως και Θ: τον κωδικό e0ywuri

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Ι έως και Λ: τον κωδικό f283m92

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Μ έως και Π: τον κωδικό uk6i9as

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Ρ έως και Ω: τον κωδικό 8qw1sdg

Επισημαίνεται ότι τα θέματα θα είναι τα ίδια για όλους τους φοιτητές και ο παραπάνω διαχωρισμός γίνεται μόνο για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε η εγγραφή σας στις παραπάνω ομάδες να γίνει εγκαίρως και πάντως πριν την ημέρα της εξέτασης.

Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες: http://tdd.aua.gr/applicationforms.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε πριν την εξέταση, κατά τη διάρκεια της εξέτασης και μετά την εξέταση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω mail με την κ. Χωριανοπούλου (s.chorianopoulou@aua.gr).

03/02/2024 - 18:45