Εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ (252)_εξ αποστάσεως εξεταστική

03/02/2024 - 18:36 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
03/02/2024
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ (252)_εξ αποστάσεως εξεταστική
Προπτυχιακές Σπουδές

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι οι εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Μοριακή Φυσιολογία Θρέψης Φυτών» θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Θεωρία: Δευτέρα 12/2/2024 και ώρα 10:00.

Εργαστήριο: Πέμπτη 15/2/2024 και ώρα 10:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Οι εξετάσεις τόσο της θεωρίας όσο και του εργαστηρίου θα είναι προφορικές. 

Παρακαλούνται όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024» χρησιμοποιώντας τον κωδικό: t6ua6qb

Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε η εγγραφή σας στην παραπάνω ομάδα να γίνει εγκαίρως και πάντως πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες: https://tdd.aua.gr/applicationforms. 

Για οτιδήποτε χρειαστείτε πριν την εξέταση, κατά τη διάρκεια της εξέτασης και μετά την εξέταση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω mail με την κ. Χωριανοπούλου (s.chorianopoulou@aua.gr).

03/02/2024 - 18:36