Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (780) - Ιανουάριος 2024

03/02/2024 - 12:40 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
03/02/2024
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (780) - Ιανουάριος 2024
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780)" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10.00-11.15, μέσω της πλατφόρμας Open E-class. Το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα Open e-class ονομάζεται « “Εξετάσεις θεωρίας του μαθήματος Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780) - Ιανουάριος 2024”. Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Λεπτομέρειες για τις παραπάνω εξετάσεις αναφέρονται στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο e-student.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 610/31.01.2024 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

03/02/2024 - 12:40