Εξετάσεις Εργαστηρίου Γεωλογίας-Ορυκτολογίας

02/01/2024 - 15:52 -- Ioannis Baziotis
Ημ/νία:
02/01/2024
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου Γεωλογίας-Ορυκτολογίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Γεωλογία-Ορυκτολογία (κωδ. 2825) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2024 με ώρα έναρξης 12:30 στην αίθουσα του εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Θα υπάρξει επαναληπτικό εργαστήριο για το αντικείμενο των ορυκτών-πετρωμάτων τη Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024 στις 10:00-11:30 στην αίθουσα του εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Εκ του Εργαστηρίου

02/01/2024 - 15:52