Εξέταση Θεωρίας και Εργαστηρίου του Μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς

02/01/2024 - 14:35 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
02/01/2024
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Θεωρίας και Εργαστηρίου του Μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Μαθήματος της Γεωλογίας Τεταρτογενούς του 6ου εξαμήνου του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 ως εξής:

Το Εργαστήριο από 9:00 έως 11:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Η Θεωρία προφορικά από 12:00 έως 14:00 (σε μια ή δυο ομάδες των 4-5 φοιτητών)..

02/01/2024 - 14:35