Εξέταση Θεωρίας και Εργαστηρίου του Μαθήματος Περιβαλλοντικής Γεωλογίας - Φυσικές Καταστροφές

02/01/2024 - 14:28 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
02/01/2024
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Θεωρίας και Εργαστηρίου του Μαθήματος Περιβαλλοντικής Γεωλογίας - Φυσικές Καταστροφές
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Μαθήματος της Περιβαλλοντικής Γεωλογίας – Φυσικές Καταστροφές του 7ου εξαμήνου του Τμήματος ΑΦΠ@ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 ως εξής:

Το Εργαστήριο από 9:00 έως 11:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

Η Θεωρία προφορικά από 11:00 έως 12:00.

02/01/2024 - 14:28