Δήλωση παρουσίασης εργασίας στη Θεωρία του μαθήματος Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)

20/12/2023 - 13:40 -- Angeliki Parask...
Ημ/νία:
20/12/2023
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Δήλωση παρουσίασης εργασίας στη Θεωρία του μαθήματος Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου Εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ότι στο πλαίσιο της Θεωρίας του μαθήματος Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες) όσοι επιθυμούν μπορούν να παρουσιάσουν (σε ομάδες των τριών ατόμων) με powerpoint εργασία σε ένα από τα προτεινόμενα θέματα μέσω του συνδέσμου:

volunteersignup.org/4FWAD

Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία θα πρέπει απαραιτήτως να το δηλώσουν στον ανωτέρω σύνδεσμο.

Η διάρκεια παρουσίασης ανά ομάδα φοιτητών είναι 7 λεπτά. Όλοι οι συμμετέχοντες στην εργασία θα πρέπει να παρουσιάσουν κάποιο τμήμα της.

Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 στις 11:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο Σίδερι.

Η εργασία θα βαθμολογηθεί και θα προσμετρήσει στο βαθμό της τελικής εξέτασης από 0 έως 1 (με άριστα το 1). Ο βαθμός της εργασίας θα συμπεριληφθεί μέχρι και την 2η εξεταστική περίοδο (Σεπτέμβριος 2024).

20/12/2023 - 13:40