ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από 01.01.2024-31.12.2024

20/12/2023 - 13:39 -- Sotirios Ntalag...
Ημ/νία:
20/12/2023
Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από 01.01.2024-31.12.2024
Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από 01.01.2024-31.12.2024

20/12/2023 - 13:39