Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

10/11/2023 - 09:35 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
10/11/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

10/11/2023 - 09:35