ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

02/11/2023 - 13:33 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
02/11/2023
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Εκλογές
02/11/2023 - 13:33