ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟ)

02/11/2023 - 12:43 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
06/11/2023
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟ)
Προκηρύξεις Θέσεων
02/11/2023 - 12:43