ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

01/11/2023 - 15:42 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
01/11/2023
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Εκλογές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΥ Γ.Π.Α.

01/11/2023 - 15:42