ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δ.Δ._ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

25/10/2023 - 11:37 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
25/10/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δ.Δ._ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η κα ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Αφροδίτη, θα αναπτύξει δημόσια τη
Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Epizootiology, risk assessment and effects on
productivity of ovine progressive pneumonia in intensively reared dairy sheep» που
εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Ζώων του Τμήματος, στις
01/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του
Γ.Π.Α.
Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

25/10/2023 - 11:37