Ανακοίνωση Παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής της κ. Περιβολίδη