ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΝΤΑΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ

10/10/2023 - 12:59 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
10/10/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΝΤΑΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η κα ΝΤΑΛΑΚΑ Ελένη, θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Αξιολόγηση ανοσορυθμιστικών, αντιυπερτασικών και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων γαλακτοκομικών υποπροϊόντων» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος, στις 13/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00-11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α.

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

10/10/2023 - 12:59