73ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (EEBMB), Αθήνα, 1-3 Δεκεμβρίου 2023.

09/10/2023 - 10:39 -- Eleni Douni
Ημ/νία:
09/10/2023
Άλλο
Θέμα:
73ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (EEBMB), Αθήνα, 1-3 Δεκεμβρίου 2023.
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://eebmbcongress.gr/

09/10/2023 - 10:39