ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

29/09/2023 - 15:23 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
20/10/2023
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Εκλογές

Προκηρύσσονται φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού.

29/09/2023 - 15:23