Έναρξη Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας - ΕΖΠ 2023-24

28/09/2023 - 19:16 -- Sofia Koulocheri
Ημ/νία:
28/09/2023
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Θέμα:
Έναρξη Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας - ΕΖΠ 2023-24
Προπτυχιακές Σπουδές

Τα εργαστήρια του μαθήματος "Ανόργανη Χημεία" για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 2/10/2023. Οι φοιτητές θα προσέλθουν στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Κτήριο Δημακόπουλου – Ισόγειο (αριστερά) για την παραλαβή εργαστηριακής θέσεως και σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου: Α-Κ ώρα 14:30 και Λ-Ω 15:30.

28/09/2023 - 19:16