Έναρξη Εργαστηρίου Φυσικής 1ου εξαμήνου 2023-2024

27/09/2023 - 13:14 -- Konstantinos Ch...
Ημ/νία:
27/09/2023
Εργαστήριο Φυσικής
Θέμα:
Έναρξη Εργαστηρίου Φυσικής 1ου εξαμήνου 2023-2024
Προπτυχιακές Σπουδές

Το εργαστήριο φυσικής του 1ου εξαμήνου θα ξεκινήσει την εβδομάδα 9/10/23. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση με τις μέρες και ώρες του κάθε τμήματος.
Οι φοιτήτριες/φοιτητές του 1ου Εξαμήνου των Τμημάτων ΑΦΠ&ΓΜ, ΒΙΟ, ΕΤΔΑ, ΕΖΠΥ, πρέπει να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στο Εργαστήριο Φυσικής ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την ολοκλήρωση της διοικητικής εγγραφής τους.

27/09/2023 - 13:14