ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΦΟΡΤΑΤΟΣ Ε.

21/09/2023 - 13:18 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
21/09/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΦΟΡΤΑΤΟΣ Ε.
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι ο κ. ΦΟΡΤΑΤΟΣ Ευστάθιος, θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: «Διερεύνηση της εφαρμογής της φασματοσκοπίας ανάκλασης εγγύς υπερύθρου στην πρόβλεψη της διαιτητικής αξίας σύνθετων ζωοτροφών σε κόνικλους» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος, στις 28/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00-13:00 μ.μ. στην  αίθουσα Εκλογών (1ος όροφος Κεντρικού Κτιρίου) του Γ.Π.Α..

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

21/09/2023 - 13:18