Ανακοίνωση για εξετάσεις στο μάθημα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΑ

15/09/2023 - 13:28 -- Eirini Katsarou
Ημ/νία:
15/09/2023
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Θέμα:
Ανακοίνωση για εξετάσεις στο μάθημα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις της θεωρίας του μαθήματος ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΑ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20/9/2023 και ώρα 11.00 στην Α΄ Αίθουσα διδασκαλίας, 3ος όροφος ΚΤΗΡΙΟΥ Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

15/09/2023 - 13:28