Ανακοίνωση και Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ

12/09/2023 - 08:51 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
12/09/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση και Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση και Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

12/09/2023 - 08:51