ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_2024

11/09/2023 - 14:35 -- Sofia Karatsopani
Ημ/νία:
11/09/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_2024
11/09/2023 - 14:35