ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

02/09/2023 - 08:49 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
02/09/2023
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 605/17.07.2023 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) και MIS 5203043

Συνημμένα: 
02/09/2023 - 08:49