Εξετ. Σεπ. 23. - ΕΡΓ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒ

28/08/2023 - 17:41 -- Konstantinos Sa...
Ημ/νία:
28/08/2023
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θέμα:
Εξετ. Σεπ. 23. - ΕΡΓ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ο εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστήριου Οικολογίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.

 

Εκ του Εργαστηρίου

28/08/2023 - 17:41