Εξετάσεις Εργαστηρίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ‘Ποιότητα Υδάτων- Περιβαλλοντική Υδραυλική (κωδ.184) και Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών’(κωδ.79)

31/07/2023 - 15:52 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
31/07/2023
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ‘Ποιότητα Υδάτων- Περιβαλλοντική Υδραυλική (κωδ.184) και Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών’(κωδ.79)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου των μαθημάτων Ποιότητα Υδάτων- Περιβαλλοντική Υδραυλική (κωδ.184) και Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών’(κωδ.79) για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν την Τετάρτη 06/09/2023 και ώρα 14:00 – 17:00 στο Αμφ. Κουτσομητόπουλου.

31/07/2023 - 15:52