Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης εργαστηρίου του μαθήματος «Γεωργική Υδραυλική¨(ΚΩΔ 600) ΕΦΠ Σεπτέμβριος 2023

31/07/2023 - 15:47 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
31/07/2023
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης εργαστηρίου του μαθήματος «Γεωργική Υδραυλική¨(ΚΩΔ 600) ΕΦΠ Σεπτέμβριος 2023
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ’ (κωδ. 600) για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΦΠ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7/09/2023 και Ώρα 11.00 -14.00 στο Αμφ. Κουτσομητόπουλου  σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι Εξετάσεις του Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ’ (κωδ. 600) για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΦΠ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8/09/2023 και Ώρα 17.00 -20.00 στο Αμφ. Κουτσομητόπουλου.                                                               

                                                                  

                                                          Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

31/07/2023 - 15:47