Εκλογές για τη θέση του εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Γ.Π.Α.

24/07/2023 - 10:37 -- Ioannis Gousios
Ημ/νία:
24/07/2023
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Θέμα:
Εκλογές για τη θέση του εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Γ.Π.Α.
Εκλογές

Στις εκλογές για τη θέση του εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Γ.Π.Α. εκλέγεται ο Αλεξόπουλος Γεώργιος με αναπληρώτρια την Οικονομοπούλου Ελπινίκη.

24/07/2023 - 10:37