Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίαςγια την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

24/07/2023 - 08:21 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
24/07/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίαςγια την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Εκλογές

Βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 19η.07.2023 για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκλέχθηκε ως Πρόεδρος η κ. Μαρινάγη Αικατερίνη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας.

24/07/2023 - 08:21