Εξέταση Εργαστηρίου και Θεωρίας του Μαθήματος Περιβαλλοντική Γεωλογία - Φυσικές Καταστροφές

23/07/2023 - 01:15 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
23/07/2023
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Εργαστηρίου και Θεωρίας του Μαθήματος Περιβαλλοντική Γεωλογία - Φυσικές Καταστροφές
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Μαθήματος Περιβαλλοντική Γεωλογία - Φυσικές Καταστροφές του 7ου εξαμήνου ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου ως εξής:

Στις 10:00 η εξέταση του Εργαστηρίου στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

Στις 12:00 η εξέταση της Θεωρίας προφορικά 

23/07/2023 - 01:15