ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

20/07/2023 - 10:01 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
20/07/2023
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εκλογές

Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου σχετικά με τις Εκλογές Διευθυντών Τομέων Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-09-2023 έως 31-08-2025

20/07/2023 - 10:01