ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ &ΓΜ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΠΑ

18/07/2023 - 13:00 -- Konstantinos Ch...
Ημ/νία:
18/07/2023
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ &ΓΜ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
Εκλογές

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται η ανακήρυξη των υποψηφίων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού για την εκλογή εκπροσώπων στην Συνέλευση του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ την 2α Αυγούστου 2023.

Η Εφορευτική Επιτροπή.

18/07/2023 - 13:00